Strona Główna

Bezpieczna przyszłość zależy od wielu czynników, ale jednym z najważniejszych jest ustabilizowana sytuacja finansowa. Tę, możemy z kolei osiągnąć dzięki oszczędnościom. Nie wystarczy jednak oszczędzać. Pieniądz powinien pracować na siebie i się pomnażać. Sprawdźmy, w jaki sposób możemy ulokować nasze oszczędności, by stale się powiększały.

Konta oszczędnościowe

To bodaj najczęściej wybierana forma oszczędzania pieniędzy, choć wcale nie przynosi największych zysków. Konto oszczędnościowe umożliwia gromadzenie środków, które objęte są oprocentowaniem mierzonym w skali roku, z dzienną kapitalizacją odsetek i miesięczną aktualizacją rachunku o nie. Procent odsetek, jaki oferują banki nie należy do najwyższych, biorąc pod uwagę inne formy oszczędzania, jednak mobilność i swoboda kusi klientów. Posiadacz konta oszczędnościowego nie ma obowiązku comiesięcznego dokładania oszczędności, a jego środki nie są zamrożone i może dokonać wypłaty w każdej chwili.

Sprawdź ranking kont oszczędnościowych!

Lokaty bankowe

Lokaty bankowe stwarzają o wiele lepsze możliwości zysku, ale zamrażają finanse klienta. Stanowią produkt inwestycyjny i przypominają swego rodzaju pożyczkę, jaką klient udziela bankowi na określony z góry termin, po upływie którego klient otrzyma zwrot swoich finansów powiększony o procent zysku w wysokości ustalonej w momencie zawierania umowy.

Sprawdź ranking lokat bankowych!

Lokaty progresywne

Są to rodzaje lokat, które wyróżnia zmienna stopa procentowa, która wzrasta wraz z kolejnym miesiącem trwania lokaty. W praktyce oznacza to, że im dłuższy wybierzemy termin trwania lokaty, tym większy procent odsetek uzyskamy. Jeżeli, dajmy na to, decydujemy się zdeponowanie naszych środków w banku na rok, w pierwszym miesiącu, otrzymamy odsetki w wysokości np. 2,4%, w drugim 2,5% itd. Nie oznacza to jednak, że lokata progresywna zapewnia większe odsetki niż ta standardowa, nawet jeśli w ostatnim miesiącu nasze odsetki wyniosą 5%. Po przeliczeniu średniej oprocentowania w skali roku, okazuje się, że efektywny procent odsetek może być niższy niż w przypadku niejednej lokaty standardowej. Zanim więc zdecydujemy się na tego typu ofertę, sprawdźmy czy rzeczywiście jest najbardziej korzystna.

Sprawdź ranking lokat progresywnych!

Lokaty strukturyzowane

Inną możliwość oszczędności oferują tzw. lokaty strukturyzowane. Składają się one z dwóch instrumentów. Pierwszy, to oszczędność na bezpiecznych warunkach, gwarantująca zysk i wolna od ryzyka straty, jak np. obligacje skarbowe czy konta oszczędnościowe. Drugą część stanowi lokata inwestycyjna w produkty (np. lokaty), które przynoszą o wiele większe zyski, jednak nie są wolne od pewnego ryzyka. Instrument bezpieczny ma zabezpieczyć przynajmniej część naszego wkładu, instrument inwestycyjny, nad którym ciąży ryzyko straty, może przynieść duże zyski.

Sprawdź ranking lokat strukturyzowanych!